CPM-2F是一款6.0 A Peltier冷却单元,采用更好的密封结构,不仅防水,还可吸收热应力。由于安装方便,这款热电模块系列非常适合于高密度、高功率的工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。

特性

 • 全面的Peltier冷却单元
 • 更好的密封结构,不仅防水,还可吸收热应力
 • 安装简便
 • 可靠的固态结构

规格

 • 电阻(欧姆±10%)
  1.85~2.35
 • Imax (A)
  6
 • Vmax (V)
  12
 • Qmax (Th=50°C) (W)
  46
 • 尺寸:长x宽x高(mm)
  70 x 70 x 27
 • ΔTmax (Th=50°C)
  73
 
Powered By OneLink