GF1004
102 mm,方框,6.0 W,8Ohm,铁氧体磁铁,纸盆


GF1004

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

 • 声压级(dB)
  93 (1 W/ 0.5 m)
 • 最大输入(W)
  10
 • 标称输入(W)
  6
 • 阻抗(Ohms)
  8
 • 共振频率(Hz)
  145
 • 锥型
 • 磁铁型
  铁氧体
 • 机架形状
  正方形
 • 尺寸:长x宽x高(mm)
  102 x 102 x 36.5
 • 尺寸:长x宽x高(in)
  4.02 x 4.02 x 1.44
 • 安装方式
  焊接孔眼
 
Powered By OneLink