CSS-0578-SMT-TR是一款磁传感蜂鸣器,采用紧凑的5mm x 5mm的表面安装封装。这款微型蜂鸣器采用3mm的小尺寸设计,声压级为10cm时78dB,非常适合各种便携设备应用。

特性


 • 紧凑的占地空间
 • 低型面
 • 外部驱动
 • 支持回流焊

规格


 • 驱动电路
   
 • 输入类型
   
  Vo-p
 • 额定电压
   
  3
 • 声压级(dB)
   
  78
 • 安装方式
   
  表面安装
 • 电流消耗(mA)
   
  95
 • 工作温度范围(°C)
   
  -30~70
 • 形状
   
  正方形
 • 尺寸:长x宽x高(mm)
   
  5 x 5 x 3
 • 尺寸:长x宽x高(in)
   
  0.2 x 0.2 x 0.12
 • 可水洗
   
 
Powered By OneLink