CCV-084B16-SMT
12 mm,3.6V,85dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CCV-084B16-SMT

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


 
Powered By OneLink