GF0506
50 mm,方框,0.25 W,8Ohm,铁氧体磁铁,纸盆


GF0506

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

 • 声压级(dB)
  82 (0.25 W / 0.5 m)
 • 最大输入(W)
  0.5
 • 标称输入(W)
  0.25
 • 阻抗(Ohms)
  8
 • 共振频率(Hz)
  480
 • 锥型
 • 磁铁型
  铁氧体
 • 机架形状
  正方形
 • 尺寸:长x宽x高(mm)
  50 x 50 x 17.5
 • 尺寸:长x宽x高(in)
  1.97 x 1.97 x 0.69
 • 安装方式
  焊接孔眼
 
Powered By OneLink