Peltier器件

元器件 热管理

由于其精确的温度控制,CUI的Peltier设备系列非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及不适合强制风冷的冷藏和密封环境。热电模块的尺寸范围为10 mm至70 mm,厚度仅为3 mm。电流额定值范围为0.8至15 A,温度增量为72至105°C。多种高性能Peltier模块还具有更高的温度增量以及Peltier冷却单元,这种冷却单元具有更好的密封结构,防水且可吸收热应力。


CP08-M系列

0.8A Peltier (TEC)模块


CP20系列

2.0A Peltier (TEC)模块


CP20H系列

2.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP28-2系列

2.8 A双级Peltier (TEC)模块


CP30系列

3.0A Peltier (TEC)模块


CP30H系列

3.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP35系列

3.5A Peltier (TEC)模块


CP39H系列

3.9 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP40系列

4.0A Peltier (TEC)模块


CP50系列

5.0A Peltier (TEC)模块


CP60系列

6.0A Peltier (TEC)模块


CP60H系列

6.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP70系列

7.0A Peltier (TEC)模块


CP85系列

8.5A Peltier (TEC)模块


CP85H系列

8.5 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP85-2系列

8.5 A双级Peltier (TEC)模块


CP125系列

12.5A Peltier (TEC)模块


CP130系列

13.0A Peltier (TEC)模块


CP150系列

15.0A Peltier (TEC)模块


CPM-2F

Peltier冷却单元

 
Powered By OneLink